Blogg- Etage Trädgård

0708225546


Offert och Designpaket

Etage Trädgårdsdesign lämnar en offert med tre olika utföranden. Här har Du möjlighet att tydligt se vad som ingår. Offerten delas upp i tre designpaket. Liten, Bas och Komplett. Se nedan.

Designpaket Liten

Du får: En skalenlig utskrift A3 illustrationsskiss + pdf. Denna visar en planritning på hela er tomt med nyföreslagen utformning med illustration på utsatta träd, buskar, rabatter, spaljéer, hårdgjorda ytor osv. Det ingår inga växtförslag eller val av material utan detta gör ni själva. Detta är också ett bra alternativ om ni önskar få en struktur på trädgården men vill dela upp anläggningen i olika etapper. Passar både nybyggnationer eller trädgårdsrenoveringar.

Jag mailar er samt skickar er ritningen per brev. Om önskas sker även telefonkontakt en timme för genomgång eller frågor.

Ni har möjlighet att återkomma med mer detaljerade planteringsplaner och växtförslag senare.

Designpaket Bas

Du får: En skalenligt utskrift A3 illustrationsskiss + pdf. Denna visar en eller två planritningar med ny föreslagen utformning med illustration på utsatta träd, buskar, rabatter, spaljéer, hårdgjorda ytor osv. Namngivna rabatter, växter och teckenförklaringar.

En växtförteckning, dvs. En A4 växtlista med svenskt + vetenskapligt namn, antal och c/c mått, blomfärg.

Ett collage i A4-sidor, på växterna, samt vilka materialförslag, ex hårdgjorda ytor, planteringslådor osv.

Mailkontakt samt genomgång på telefon eller digitalt möte, för att eventuellt kunna göra en revidering som ingår.

Genomgång hos er när slutlig skiss och designförslag är klart. Genomgången tar ca 1-2 timmar. Restid och mil ingår. Vi går igenom allt underlag, vi kikar även utomhus.

Designpaket Komplett

En skalenligt utskrift A3 illustrationsskiss + pdf. Denna visar en eller två planritningar med ny föreslagen utformning med illustration på utsatta träd, buskar, rabatt er, spaljéer, hårdgjorda ytor osv. Namngivna rabatter, växter och teckenförklaringar.

En växtförteckning, dvs En A4 växtlista med svenskt + vetenskapligt namn, kvalitet/storlek, antal, c/c mått, blomfärg bilder och enklare beskrivning.

Ett bild-collage med växtkompositioner per rabatt, för att tydliggöra hur er drömträdgård kan komma att se ut baserad på de val Etage Trädgårdsdesign gjort, anpassad just för er trädgård.

En detaljritning på en specifik plantering, dvs en skiss i ex.vis skala 1:20 i ”fasad” (framifrån sett)

Skötselbeskrivning. En A4, lista hur växterna skall skötas, Tex, beskärningstid för träd, buskar, klätterväxter. Hur ska man beskära? Hur tas de olika perennerna om hand för att överleva eller förbli frodiga? Osv.

En belysningsplan samt en 3D ritning över er nya trädgård. Planen visar var belysning lämpligt kan placeras för att er trädgård just ska bli drömträdgården! 

Mailkontakt samt genomgång på telefon eller digitalt möte, för att eventuellt kunna göra en revidering som ingår.

Genomgång hos er när slutlig skiss och designförslag är klart. Genomgången tar ca 1-2 timmar. Restid och mil ingår. Vi går igenom allt underlag, vi kikar även utomhus.

Ni är välkomna att ställa frågor när det är dags för anläggning.